Regulamin - FotoPietura
ul. Wierzbięcice 44, Poznań

Strona główna » Regulamin

Regulamin

§ 1
Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem reguluje zakres praw i obowiązków Zleceniodawców.

§ 2
Zleceniobiorcą jest Firma FOTOPIETURA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 44 zwanej dalej Firmą.

§ 3
Strona internetowa, jej treść oraz umieszczone na niej zdjęcia są własnością Firmy lub Firma posiada prawo do ich publikowania od ich właścicieli.

§ 4
Program do wysyłki zdjęć jest wykonany na zlecenie Firmy i nie może być wykorzystany dla innych celów niż składanie zleceń przez Zleceniodawcę.

§ 5
Miejscem wykonywania zlecenia jest siedziba Firmy lub inne przedsiębiorstwo, które wykonuje usługi na zlecenie Firmy.

§ 6
Firma przyjmuje, że Zleceniodawca ma pełne prawa do dostarczonych materiałów i nośników.

§ 7
Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Firmie za zlecone usługi lub zakupiony towar kwotę, jaka figuruje w cenniku Firmy na dzień złożenia zlecenia.

§ 8
Firma jest zwolniona z VAT. Każdy Zleceniodawca otrzymuje paragon lub Fakturę ( o chęci uzyskania Faktury należy powiadomić obsługę przed kasowaniem).

§ 9
Firma przyjmuje płatności gotówkowe, przedpłaty gotówkowe, płatności kartami płatniczymi, kredytowymi określonych na drzwiach wejściowych danej placówki Firmy. Płatność przelewem dozwolona jest wobec Zleceniodawców, którzy mają podpisaną umowę z Firmą lub jako przedpłata do zlecenia oraz za pobraniem pocztowym.

§ 10
W przypadku gdy usługa nie jest wyszczególniona w cenniku Firmy, to zlecenie jest indywidualnie wyceniane a Zleceniodawca umawia się na wartość zlecenia z osobą przyjmującą zamówienie.

§ 11
W przypadku gdy zamówienie następuje drogą elektroniczną, a usługa nie jest wyceniona w cenniku na stronie Firmy, to Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za zlecenie indywidualne, kwoty przedstawionej w wiadomości zwrotnej.

§ 12
Zlecenie z wyceną usługi indywidualnej realizowane jest dopiero po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę wartości i terminu zamówienia.

§ 13
Zlecenia zamówione i wycenione w cenniku Firmy na stronie WWW, będą wykonywane bez konieczności potwierdzania zamówienia w podanym terminie w wiadomości zwrotnej.

§ 14
Brak podanego formatu w zleceniu złożonym drogą elektroniczną jest równoznaczne z wybraniem formatu domyślnego, którym jest format normalny (10×15) z połyskiem .

§ 15
Zdjęcia na płótnie bez podania rodzaju płótna wykonywane są na płótnie błyszczącym natomiast zdjęcia od formatu 22×31 bez podania rodzaju papieru wykonywane są na papierze perła 265g.

§ 16
Firma może nie przystąpić do wykonania zlecenia i opowiedzieć na zamówienie drogą elektroniczną z zapytaniem o sposób realizacji zamówienia.

§ 17
Zleceniodawca ma prawo do rezygnacji ze złożonego zlecenia, jeżeli jego rezygnacja nastąpiła przed rozpoczęciem jego realizacji. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie późniejszym, to Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kwoty rozpoczętego zamówienia. Kwota ta nie może przekraczać całkowitej kwoty zamówienia.

§ 18
Sposób dopasowania dostarczonego materiału do wybranego formatu, w przypadku gdy nie jest ono określone przez Zleceniodawcę, należy do Firmy. Najczęściej stosowany sposób, to dopasowanie do formatu przez kadrowanie. Wybrany sposób nie podlega reklamacji.

§ 19
Miejsce odbioru Zleceniodawca może wybrać dowolnie. Może to być siedziba Firmy, filia lub wysyłka Pocztą Polską za pobraniem lub z przedpłatą na konto. Wysyłka jest odpłatna.

§ 20
Termin realizacji zlecenia jest określony przez Firmę. Standardowe zlecenia realizowane są w nie krótszym terminie niż jedna godzina, a nie dłuższym niż na następny dzień roboczy, licząc od momentu złożenia zlecenia przez Zleceniodawcę. W przypadku zleceń składanych drogą elektroniczną, moment otrzymania i odczytu zamówienia stanowi godzinę złożenia zamówienia.

§ 21
Każdy Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji po uregulowaniu pełnej kwoty zamówienia. Podstawą do złożenia reklamacji jest dokument zakupu. Termin na rozpatrzenie reklamacji to czas do 14 dni kalendarzowych drogą elektroniczną lub tradycyjnie pocztą. Reklamacji nie podlega termin i sposób realizacji zamówienia nie zależny od Firmy.

§ 22
Firma udziela rabatów na Karty Stałego Klienta firmy FOTOPIETURA na wybrane usługi w minimalnym wysokości 10%. Możliwe jest udzielenie większego rabatu. Warunkiem uzyskania rabatu jest jej okazanie najpóźniej przed odbiorem zlecenia i wystawieniu paragonu lub Faktury.

§ 23
Rabaty udzielane są także, wobec posiadaczy innych, aktualnych kart rabatowych, z którymi Firma ma podpisaną umowę. Rabat udzielany jest przy płatnościach gotówkowych większych od 20 zł. W przypadku kart rabatowych, na których zbierane są punkty, Zleceniodawca wybiera pomiędzy rabatem a punktami za tą usługę.

§ 24
Wszystkie promocje ograniczone są terminem i się nie łączą z innymi promocjami oraz rabatami. Zlecenie by było uznane w ramach promocji, musi być odebrane i zapłacone przed końcem promocji

§ 25
Firma określa minimalną kwotę zlecenia w cenniku firmy ( na dzień 1.04.2013 wynosi 5zł).